Nowoczesna architektura
Blog związany z architekturą

Parcie statyczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Od całkowitego parcia odejmuje się parcie statyczne i przyjmuje się, że różnica ta stanowi parcie dynamiczne. Rozkład parcia statycznego może być hydrostatyczny lub schodkowy. Rozkład parcia dynamicznego można przyjąć liniowo zmienny od wartości zerowej u podstawy ściany do wartości maksymalnej w naziomie. Należy zwrócić uwagę, że również sam mur oporowy może podlegać przyspieszeniu podczas trzęsienia ziemii i wówczas obydwie siły (przyspieszenie klina odłamu i muru oporowego) działają równocześnie. Stateczność budowli wymaga, aby ściana przeciwstawiała się obydwom siłom. Odpór wzbudzony. Odpór wzbudzony występuje w początkowej fazie odkształcenia gruntu przy prze- suwaniu się ściany oporowej ku gruntowi. Wywołują go zmiany Strukturalne w układzie ziaren i cząstek gruntu pracującego w początkowej fazie odkształceń sprężystych lub sprężysto-plastycznych. Wartość zatem odporu wzbudzonego uzależnia się od prze- mieszczeń napierającej ściany. Przedstawione tu wzory oparto na badaniach doświadczalnych i wywodach analitycznych J. Kwaśniewskiego i S. Hockla. Wartość odporu wzbudzonego można określić wzorem Ewz Es+w (Eo-Es) gdzie: Ewz – odpór wzbudzony; Es – parcie spoczynkowe, Eo – odpór graniczny, w – współczynnik wzbudzenia odporu. Na podstawie badań modelowych przeprowadzonych w suchym piasku Kwaśniewski podał następujące wyrażenia na współczynnik w od wartości n w = 2n-n2, w = 4n-6n2+4n3-n4 w zależności od tego, qy krzywa odporu jako funkcja n jest parabolą drugiego czy czwartego stopnia. Wartość odporu wzbudzonego jest mniejsza od odporu granicznego. W związku z tym, konstrukcje nie pracujące lub nie mogące pracować w stanie granicznym winno liczyć się na odpór wzbudzony, będący funkcją przemieszczeń napierającej ściany. Poprzednie metody, głównie stanu granicznego, opracowano praktycznie dla kątów tarcia wewnętrznego większych od 10°. Wszystkie poprzednie metody tracą sens dla 4> = O. Przedstawiona tu będzie metoda, oparta na pracach Nguyen Van Tacha i autora; wyznaczania odporu gruntu dla kąta tarcia wewnętrznego 4> zmierzającego do zera, lecz różnego od zera. Rozpatrywany ośrodek gruntowy jest spoisty i charakteryzuje się kątem tarcia wewnętrznego 4>, spójnością c i ciężarem objętościowym y. Kąt tarcia wewnętrznego 4> w praktycznym zastosowaniu nie przekracza 10°. [podobne: wiązar dachowy, gabloty wewnętrzne, gabloty informacyjne ]
[więcej w: domy z prefabrykatów, wysokość schodów zewnętrznych, jak obliczyć zapotrzebowanie na ciepło ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: domy z prefabrykatów jak obliczyć zapotrzebowanie na ciepło wysokość schodów zewnętrznych