Nowoczesna architektura
Blog związany z architekturą

Posts Tagged ‘beton dekoracyjny’

Lupki daja czesto wode

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Wody pochodzące z szczelin w skałach wapiennych mogą zawierać zarazki chorobowe. Jakość wody podziemnej jest bardzo różna; wody pochodzące ze skał pierwotnych są na ogół miękkie. Reszta parowania wody ujmowanej z granitów lub szarej waki jest niska, ok. 50 mg/l, L często wody te są prawie chemicznie czyste, Woda z gnejsów zawiera stosunkowo dużo związków potasu, natomiast mało wapnia; z pokładów diabazu, diorytu i kwarcytu jest miękka (przy kwarcytach zawiera ponadto domieszkę kwasu krzemowego). Wody pochodzące z piaskowców zawierają małą ilość związków rozpuszczonych i są miękkie. Łupki dają często wodę ze znaczną ilością rozpuszczonych soli z domieszką związków organicznych. [patrz też: beton dekoracyjny, maszyny budowlane, materiały budowlane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘beton dekoracyjny’

Lupki daja czesto wode

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Często wody gruntowe zawierają dużą domieszkę związków żelaza, np. 10 mg Fe w litrze, a nawet więcej (dopuszczalne 0,3 mg Fe). Zawartość manganu również niekiedy znaczna, np. we Frankfurcie n. Odrą – 1 mgll (dopuszczalne 0,1 mg). Temperatura wód podziemnych jest zbliżona do średniej temperatury powietrza danej miejscowości. Wody ujęte w dużych głębokościach mają temperaturę wyższą, np. z głęb. 1000 m – ok. 30 C. Najczęściej eksploatowane są wodonośne pokłady czwartorzędu (helocen i plejstocen). Dobrymi zbiornikami wody są tu pokłady żwirów i grubych piasków; miernymi drobne piaski (ziarna 0,1-0,2 mm); złymi – drobne piaski pylaste; less i namuły. [podobne: beton dekoracyjny, zadaszenia tarasów, cyklinowanie bezpyłowe ]

Comments Off

« Previous Entries