Nowoczesna architektura
Blog związany z architekturą

Posts Tagged ‘Bloczki betonowe’

stan wody w studniach

Posted in Uncategorized  by admin
July 13th, 2016

W rejonie Częstochowy wody występują w formacji jurajskiej (w wapieniach, piaskach i piaskowcach) na głębokości do 300 m i więcej. W Niecce Śląskiej występuje formacja triasowa obfitująca w wodę. W karbońskich wapieniach koło Krzeszowic występują podziemne strumienie niełatwe do ujęcia. Natomiast skały karbonu występujące na części zagłębia mają niewielkie ilości wody twardej, żelazistej, często z nadmierną zawartością chlorków i siarczanów. Wapienie formacji kredowej, występujące na południe od Lublina, są ubogie w wodę; w okolicach Chełma, dzięki większej szczelinowości wapieni, wodonośność pokładów jest większa. Przy opracowaniu ujęcia wody podziemnej dla wodociągu konieczna jest znajomość hydrogeologii danego terenu. Jako nader cenna wskazówka służyć może stan wody w studniach istniejących w obrębie- projektowanego ujęcia oraz wydajność tych studni. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa C. U. G. z dn. 4. XII. 1962 studnie eksploatowane powinny mieć założone karty rejestracyjne zawierające zapisy o danych technicznych studni, położeniu zwierciadła wody, wydajności studni i o sposobie jej eksploatacji. [więcej w: Bloczki betonowe, cyklinowanie parkietu warszawa, beton na ścianę ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Bloczki betonowe’

stan wody w studniach

Posted in Uncategorized  by admin
July 13th, 2016

Hale o rzucie prostokątnym przy mniejszych rozpiętościach mają najczęściej układ ramowy, przekrycia płaskie na belkach sprężonych, konstrukcję z prefabrykowanych elementów (jak np. elementy Lambda, lub wreszcie są przekryte sprężonymi stropami fałdowymi. Dla większych rozpiętości hal prostokątnych stosuje się łuki na podporach lub ze ściągiem podziemnym, konstrukcje z prefabrykowanych dźwigarów sprężonych składanych z segmentów, a wreszcie układy powłokowe i siatkowe. Te ostatnie konstrukcje stosowane są zarówno do planów prostokątnych jak i przede wszystkim do planów centralnych. Przykładem przekrycia prostokąta sklepieniem konstrukcji siatkowej jest hala w Turynie), przekrycia zaś koła mały pałac sportowy w Rzymie. Obie te konstrukcje są dziełem P. L. Nervi i oparte są na jego patencie ferro cemento (żelazocementu), przy czym mały pałac sportowy w Rzymie jest rodzajem kopuły o konstrukcji siatkowej. Przekrycia kopułowe stosowane są do planów kołowych eliptycznych lub wielokątnych. Jednym z pierwszych przykładów tych hal jest Hala Ludowa we Wrocławiu o przestarzałej już dziś konstrukcji, a stanowiącej rewelację przed pół wiekiem. Nowoczesne kopuły oparte są albo na konstrukcji siatkowej, albo na zasadzie konstrukcji powłokowych (łupinowych) cienkościennych. Pozwalają one na przekrycie powierzchni o tak dużej rozpiętości, że mogą być stosowane do przekrycia całych trybun wraz z boiskami o dużych rozmiarach, jak np. hala na stadionie Maracana w Rio de Janeiro o rozpiętości 130 m, lub pałac sportowy de Porto w Lizbonie o średnicy 90 m. Największym jednak osiągnięciem w dziedzinie hal sportowych są stosowane od niedawna hale o przekryciach wiszących. Lekkie materiały, którymi dysponuje nowoczesna. technika z jednej strony, a z drugiej duże wytrzymałości kabli stalowych na rozciąganie, pozwoliły na stosowanie, jako przekrycia, cienkościennych konstrukcji wiszących. Jedną z pierwszych hal o konstrukcji wiszącej siodłowej była hala w Raleigh w Pólnocnej Karolinie, projektu M. Nowickiego, omówiona niżej i będąca przedmiotem wielu naśladownictw. Konstrukcje wiszące pozwalają na przekrycie olbrzymich przestrzeni, nie wyłączając całych stadionów z masowymi trybunami, uniezależniając je całkowicie od zmiany pogody. Baseny pływackie. Dzielimy je na otwarte i kryte. Baseny otwarte wykonane w naturalnych zagłębieniach lub sztucznych wykopach nie przedstawiają poważniejszego problemu jako mury oporowe i płyty zbrojone. Trudniejszym problemem jest zagadnienie izolacji wodnej ścian i dna. [podobne: imitacja cegły, Bloczki betonowe, beton na ścianę ]

Comments Off

« Previous Entries