Nowoczesna architektura
Blog związany z architekturą

Posts Tagged ‘cena płyty warstwowej’

Zawartosc bakterii w wodach gruntowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

W poziomie górnym gleby nawożonej obornikiem ilość; drobnoustrojów jest szczególnie duża, jednak po kilkunastu miesiącach w miarę mineralizacji związków (procesy samooczyszczania się gleby), ilość ta zmniejsza się i wraca do pierwotnego stanu. Jeżeli gleba jest systematycznie zanieczyszczana ściekami, wówczas następuje zahamowanie samooczyszczania się gleby i drobnoustroje występujące w ściekach będą zanieczyszczać glebę na znaczną głębokość, zakażając przede wszystkim wody zaskórne, a niekiedy również głębokie wody podziemne. Nie wszystkie roztwory soli jednakowo przesiąkają w głąb. Np. związki fosforu są silnie sorbowane przez glebę. W mniejszym nieco stopniu związki potasu. Natomiast roztwór NaCI nie jest zatrzymywany i przesiąka głęboko. Zawartość bakterii w wodach gruntowych jest różna. W wodach pochodzących z poziomu 20 m i więcej brak jest na ogół zarazków chorobotwórczych i wody te zazwyczaj użytkowane są bezpośrednio jako dobre wody pitne. [podobne: cyklinowanie parkietu warszawa, cena płyty warstwowej, beton architektoniczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘cena płyty warstwowej’

Zawartosc bakterii w wodach gruntowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Woda ze skał węglanowych ma dużą twardość przemijającą, dużo dał rozpuszczonych, natomiast wolna jest od związków humusowych. Wtedy z pokładów gipsowych zawierają siarczany i mają dużą twardość stałą, podobnie wody z margli i dolomitów wykazują dużą twardość. Wody ujmowane z wysokich torfów mają niewiele związków rozpuszczonych; są to głównie ciała organiczne, fosforany, -związki potasowe i kwas krzemowy. Natomiast wody z torfów niskich zawierają dużo związków rozpuszczonych, często dużo żelaza, potasu, poza tym, agresywny dwutlenek węgla i siarczany. Niekiedy wody gruntowe zawierają domieszki nadające im własności lecznicze. Wody mineralne zawierają co najmniej 1000 mg/L różnych soli rozpuszczonych, bądź też przy mniejszej ilości soli nie mniej niż 250 mg CO2 w litrze, bądź też rzadko występujące, lecz cenne związki lecznicze, jak np. związki bromu, jodu, arsenu, fluoru, siarki, radu lub żelaza. [przypisy: cyklinowanie parkietów, drabiny jezdne, cena płyty warstwowej ]

Comments Off

« Previous Entries