Nowoczesna architektura
Blog związany z architekturą

Posts Tagged ‘cyklinowanie’

Twardosc wody okresla sie stopniami niemieckimi

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Twardość wody określa się stopniami niemieckimi, francuskimi, angielskimi lub w miliwalach (m val); u rias zaproponowano stopnie polskie. Zawartość 10 mg CaO w 1 l wody oznacza jeden stopień niemiecki (On); zawartość 10 mg CaC03 oznacza jeden stopień francuski (Of); 14,3 CaC03 lub 8 mg CaO – jeden stopień angielski °a; 10 mg jonów wapniowych (Ca+-+) lub 6,06 jonów magnezowych (Mg++)w 1 l wody – jeden stopień polski (Op): l,! = 2,49°f = 1,75°a = 1,40on Zależnie od stopnia twardości określa się wodę jako miękką lub twardą. Woda do picia i potrzeb gospodarczych powinna mieć odpowiedni stopień twardości. Twarda woda obniża jakość przygotowanych na tej wodzie kawy i herbaty; rozpuszczalność substancji zawartych w kawie lub herbacie zmniejsza się i napoje staje się mniej smaczne. Skutki, twardości wody najbardziej jednak dają się odczuć przy obserwowaniu zużycia mydła w gospodarstwie domowym, pralniach i fabrykach włókienniczych. [przypisy: drabiny aluminiowe, płyty warstwowe, cyklinowanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘cyklinowanie’

Twardosc wody okresla sie stopniami niemieckimi

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Wody zawierające ponad 0,05%0 H2S muszą być pozbawione tego gazu za pomocą jednogodzinnego napowietrzania. Występowanie O2 lub CO2 w wodzie nie ogranicza użytkowania wody do celów domowych. Jednakże wolny tlen jak również nadmiar CO2 przy określonym odczynie wody, tzw. agresywny dwutlenek węgla, działają niszcząco na przewody. Woda zasilająca kotły parowe średniego i wysokiego ciśnienia me może zawierać tlenu. Agresywny CO2 niszczy beton i zaprawę wapienną, dlatego też należy normować zawartość CO2 w wodzie za pomocą odkwaszania wody. Gdy. w wodzie znajduje się dostateczna ilość węglanów, wówczas tworzy się wewnętrzna ochronna powłoka z osadów węglanowych na ściankach przewodów. Natomiast w przypadku zmniejszenia nasycenia wody węglanami i przy obecności wolnego dwutlenku węgla agresywny CO2 będzie rozpuszczał powłokę ochronną, a następnie niszczył przewód. Zadaniem urządzeń odkwaszających jest normowanie węglanów w wodzie, aby w danych warunkach odczynu (pH) i alkaliczności (zawartość węglanów) nie występował agresywny CO2. Alkaliczność. [patrz też: cyklinowanie, tarasy drewniane, cyklinowanie bezpyłowe ]

Comments Off

« Previous Entries