Nowoczesna architektura
Blog związany z architekturą

Posts Tagged ‘drzwi mroźnicze’

Napór i uderzenie fal przelewających się nad budowlą

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2018

W przypadku przelewania się fal oscylacyjnych (niezałamanych) nad budowlą napór ich na ścianę ulega pewnemu zmniejszeniu w wyniku częściowego tylko odbicia. Fala zinterferowana ma wtedy wysokość mniejszą od podwójnej wysokości fali podchodzącej (nie jest więc falą stojącą), a jej amplituda ao = Gs+ h (12+x) Tak obliczony współczynnik X można podstawiać do odpowiednich wzorów. Inny przybliżony, Często w praktyce stosowany sposób zmniejszania uderzenia fali w przypadku. przelewania się przez budowlę fal przybojowych polega na odpowiednim zredukowaniu wykresu parcia fali, obliczanego jak dla fali nieprzelewającej się. Do obliczeń uwzględnia się tylko tę część wykresu, która znajduje się poniżej rzędnej , wierzchu budowli. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi mroźnicze’

Napór i uderzenie fal przelewających się nad budowlą

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2018

(architekci: J. Lowiński, J. Górecki, J. Zarębski, konstruktorzy: J. Draguła, W. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi mroźnicze’

Napór i uderzenie fal przelewających się nad budowlą

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2018

Strop pozbawiony podciągów pozwala na podział przestrzeni niezależny od układu statycznego. W ścianie zewnętrznej przewidziano pionowe kanały powietrzne, obsługujące po dwa pokoje. Zmniejszając pierwotnie projektowaną liczbę słupów do połowy, obniżono koszty budowy i wykończenia budynku. Odpadają w tym przypadku kosztowne podciągi, zaś kosztowne dekoracyjne okładziny slupów zredukowane są do minimum . W elewacji uwydatnia się podział wg dwupokojowego modułu konstrukcyjnego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi mroźnicze’

Napór i uderzenie fal przelewających się nad budowlą

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2018

Układ konstrukcyjny i funkcjonalny oparty jest częściowo na trój trakcie, przy czym trakt środkowy rozdzielony jest masywnymi ścianami korytarza, stanowiącymi wzdłużne usztywnienie. budynku. W poprzecznym kierunku budynek usztywnia blok klatki schodowej. Taras najwyższej kondygnacji przekryty jest płytą fałdową na smukłych słupkach z rur mannesmannowskich. Hotel Robotniczy w Epinay Francja. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries