Nowoczesna architektura
Blog związany z architekturą

Posts Tagged ‘imitacja cegły’

Twardosc wody

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Zawarte w twardej wodzie sole wapnia i magnezu tworzą z mydłem trudno rozpuszczalne związki kwaśno-tłuszczowe wapnia i magnezu, które podczas mycia zatykają pory w skórze. bądź też osadzają się na włóknach materiałów poddanych praniu. Na 1 m wody i lOn zużywa się bezużytecznie od 130 do 1700 g mydła, zależnie od gatunku. Z tego względu fabryki włókiennicze, pralnie, hotele. szpitale, zakłady kąpielowe itp. powinny stosować wodę miękką lub zmiękczoną. Twardość wody można w przybliżeniu oznaczyć za pomocą-dodawania 1/28 n roztworu mydła (palmitynianu potasu w 56010, alkoholu etylowym 28-krotnie rozcieńczonym, w stosunku do roztworu normalnego). Ilość kropli roztworu wywołującego pianę dodana do 2,6 cm wody określa twardość ogólną w on. 1) Jest to metoda przybliżona i drobne różnice w zależności od wielkości kropli (zależne z kolei m. in. od temperatury) nie odgrywają roli. [patrz też: beton na ścianę, imitacja cegły, płyty warstwowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘imitacja cegły’

Twardosc wody

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Poziom wody w otworach obserwacyjnych ustali się na wysokości, na której ciśnienie wody równe jest ciśnieniu atmosferycznemu. Pomiar wysokości zwierciadła wody wykonuje się za pomocą łat lub pływaków, bądź też gwizdków lub świetlików studziennych – zależnie od poziomu tego zwierciadła. Obserwacje zwierciadła wody (zazwyczaj co 2 tygodnie) pozwolą na określenie wahań jego poziomu. Poza tym na podstawie pobranych prób gruntu określić należy współczynnik porowatości przekrojowej (rtt). Liczba otworów obserwacyjnych oraz ich położenie zależy od warunków miejscowych. Punkty pomiaru stanu zwierciadła wody gruntowej powinny umożliwić wykreślenie hydroizohips oraz izolinii podłoża nieprzepuszczalnego. Z kolei należy oznaczyć główne kierunki przepływu wód podziemnych oraz obliczyć spadki. Znając wartości k (współczynnik filtracji) wyliczyć można prędkości przepływu oraz sekundową lub dobową ilość wody przepływającej przez 1 m szerokości cieku podziemnego. [podobne: materiały budowlane, imitacja cegły, zadaszenia tarasów ]

Comments Off

« Previous Entries