Nowoczesna architektura
Blog związany z architekturą

Posts Tagged ‘materiały budowlane’

Poziom wody w otworach obserwacyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Poziom wody w otworach obserwacyjnych ustali się na wysokości, na której ciśnienie wody równe jest ciśnieniu atmosferycznemu. Pomiar wysokości zwierciadła wody wykonuje się za pomocą łat lub pływaków, bądź też gwizdków lub świetlików studziennych – zależnie od poziomu tego zwierciadła. Obserwacje zwierciadła wody (zazwyczaj co 2 tygodnie) pozwolą na określenie wahań jego poziomu. Poza tym na podstawie pobranych prób gruntu określić należy współczynnik porowatości przekrojowej (rtt). Liczba otworów obserwacyjnych oraz ich położenie zależy od warunków miejscowych. Punkty pomiaru stanu zwierciadła wody gruntowej powinny umożliwić wykreślenie hydroizohips oraz izolinii podłoża nieprzepuszczalnego. Z kolei należy oznaczyć główne kierunki przepływu wód podziemnych oraz obliczyć spadki. Znając wartości k (współczynnik filtracji) wyliczyć można prędkości przepływu oraz sekundową lub dobową ilość wody przepływającej przez 1 m szerokości cieku podziemnego. [podobne: materiały budowlane, imitacja cegły, zadaszenia tarasów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘materiały budowlane’

Poziom wody w otworach obserwacyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Wody pochodzące z szczelin w skałach wapiennych mogą zawierać zarazki chorobowe. Jakość wody podziemnej jest bardzo różna; wody pochodzące ze skał pierwotnych są na ogół miękkie. Reszta parowania wody ujmowanej z granitów lub szarej waki jest niska, ok. 50 mg/l, L często wody te są prawie chemicznie czyste, Woda z gnejsów zawiera stosunkowo dużo związków potasu, natomiast mało wapnia; z pokładów diabazu, diorytu i kwarcytu jest miękka (przy kwarcytach zawiera ponadto domieszkę kwasu krzemowego). Wody pochodzące z piaskowców zawierają małą ilość związków rozpuszczonych i są miękkie. Łupki dają często wodę ze znaczną ilością rozpuszczonych soli z domieszką związków organicznych. [patrz też: beton dekoracyjny, maszyny budowlane, materiały budowlane ]

Comments Off

« Previous Entries