Nowoczesna architektura
Blog związany z architekturą

Posts Tagged ‘tarasy drewniane’

Arsen wystepuje niekiedy w wodach gruntowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Arsen występuje niekiedy w wodach gruntowych, np. w okolicach Kudowy i Złotego Stoku na Śląsku. Graniczna zawartość As powinna wynosić poniżej 0,1 mglI. Wskutek długotrwałego korzystania w Złotym Stoku z wody zawierającej powyżej 0,2 mg As w litrze wystąpiły w ubiegłych dziesiątkach lat powszechne zatrucia. Związki radioaktywne występują prawie we wszystkich wodach gruntowych, w Gdańsku w ilości odpowiadającej 29 10-9 g Ra/l . Siarkowodór czyni wodę niezdatną do picia z uwagi na wstrętny zapach zgniłych jaj i własności trujące. Występuje w wodach zanieczyszczonych substancjami organicznymi, przy procesach gnilnych substancji białkowych: Często obecny jest również w żelazistych wodach gruntowych, w wodach pochodzących z dużych głębokości i wykazujących znaczną zawartość żelaza. , poza tym w wodzie wielu jezior i stawów, gdzie zawartość H2S wzrasta z głębokością. Przy zawartości H2S w ilości 1 mg/l giną pstrągi, karpie; liny są bardziej wytrzymałe. [podobne: imitacja cegły, tarasy drewniane, cyklinowanie parkietu warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘tarasy drewniane’

Arsen wystepuje niekiedy w wodach gruntowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Chlorki w wodzie mogą występować w postaci związków mineralnych, gdy solanka przeniknie do ujęcia. Stężenie do 250 mg/I NaCI lub do 100 mg/I Mg Cl2 nie jest szkodliwe dla zdrowia, lecz nadaje wodzie smak nieprzyjemny. NaCI już w stężeniu 100 mg/I może być rozpoznane, a-przy 400 mg/I woda staje się zbyt słona. Gdy źródło ujęcia zostanie zanieczyszczone domowymi wodami ściekowymi, wówczas chlorki występują w postaci związków organicznych obok NH3 i HN02. Tego rodzaju woda nie nadaje się zwykle do zaopatrzenia wodociągów. Związki azotowe, podobnie jak związki chloru, mogą być pochodzenia organicznego lub mineralnego (woda artezyjska). Obecność HN02 w wodach powierzchniowych lub płytkich wodach gruntowych oraz występowanie bakterii gnilnych jest wynikiem rozkładu substancji organicznych i uniemożliwia korzystanie z tego rodzaju wody do celów wodociągowych. Obecność HNÓ3 i NH3 bez bakterii gnilnych wykazuje, że proces mineralizacji został już zakończony. Woda tego rodzaju o zawartości J:IN03 poniżej 40 mg/l może być użyta do picia. [podobne: tarasy drewniane, cyklinowanie bezpyłowe, cyklinowanie parkietow ]

Comments Off

« Previous Entries