Nowoczesna architektura
Blog związany z architekturą

Posts Tagged ‘ceramed bielsko biała’

Marynistyczny styl nie tylko dla miłośników morza

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

marynmarska-sypialnja-thinkingcloset-com[1]Nie masz pomysłu, jak urządzić sypialnię? Twoją oazą i portem, do którego przybijesz w poszukiwaniu odpoczynku będzie sypialnia w stylu marynarskim. Co to oznacza? We wnętrzu powinny królować jasne barwy: szarość, biel, beże. Nie możemy zapominać o dodatkach, najlepiej w różnych odcieniach błękitu, dzięki czemu poczujemy się jak w nadmorskim kurorcie. Barwą dominującą, jak łatwo jest się domyślić, w marynistycznym wnętrzu jest biel, którą ożywiają niebieskie akcenty w postaci np. pasiastych poduszek czy granatowych lampek. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ceramed bielsko biała’

Marynistyczny styl nie tylko dla miłośników morza

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Do portowych urządzeń przeładunkowych zalicza się dźwigi (żurawie), suwnice oraz różnego rodzaju przenośniki i podnośniki. W celu wyznaczenia obciążeń przekazywanych przez te urządzenia przez szyny na elementy konstrukcyjne budowli należy znać dokładnie ich dane techniczne, obejmujące przede wszystkim zestawienie obciążeń układu jezdnego (wózków i poszczególnych kół) dla różnych warunków eksploatacyjnych. Wielkości nacisków kół na szyny zależne są przede wszystkim od maksymalnego udźwigu urządzenia przeładunkowego, jego ciężaru oraz położenia wysięgnika. Udźwig bramowych żurawi portowych waha się w przybliżeniu od 29,420 kW do 245,166 kW (a nawet 343,233 kN) przy wysięgach średnio do 20 m. Naciski na 1 koło wynoszą orientacyjnie od 98,067 kN do 392,266 kN, przy czym zwykle stosuje się dla jednej podpory dźwigu (wózka) przeciętnie od 4 do 8 kół. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ceramed bielsko biała’

Marynistyczny styl nie tylko dla miłośników morza

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Jeśli porównać wartość parcia gruntu określoną według przybliżonych metod z rozwiązaniem ścisłym według teorii równowagi granicznej, to dla pionowej sztywnej ściany z poziomą powierzchnią naziomu przy istnieniu tarcia między ścianą a gruntem, otrzymuje się następujące wielkości poziomej składowej parcia: – według wzoru Rankinea: ER = 1,24 Es – według wzoru Coulomba: Ee = 0,98 Es , gdzie: Es – parcie obliczone na podstawie rozwiązania teorii równowagi granicznej. Przytoczone dane wykazują, że wzory Coulomba mogą być stosowane do celów praktycznych przy określeniu parcia gruntu. W przypadku ośrodka spoistego obciążonego wzdłuż naziomu OA obciążeniem równomiernie i normalnie rozłożonym o wartości p, wartość parcia 02 określoną wzorem należy zmniejszyć o wartość parcia izotropowego wynikającego ze spójności (Oe2). Obciążenie naziomu siłą skupioną. Podamy tu przybliżony sposób wyznaczenia parcia gruntu na ścianę muru oporowego według Schultzego. Schultze przyjmuje, że ściana obraca się wokół punktu B. W ośrodku gruntowym wytwarzający się klin parcia utworzony jest przez linię poślizgu w postaci prostej . Tok postępowania obliczenia parcia gruntu: – określa się parcie gruntu bez uwzględnienia działania siły P według metody Coulomba. Wzór często stosuje się w literaturze technicznej, chociaż jego budowa jest tylko formalna. Nie odpowiada on rzeczywistemu rozkładowi odporu. Wartość błędu szybko rośnie wraz ze zwiększeniem się kąta tarcia wewnętrznego gruntu. Na przykład dla 4> = 16° błąd jest równy 17%, dla 4> = 30° błąd jest prawie dwukrotnie większy, a przy 4 = 40° wzrasta siedmiokrotnie. Dla danych daje wartość o równą nieskończoności. Oznacza to, że grunt niespoisty obciążony sondą stożkową o nachyleniu tworzących stożka pod kątem 45° daje odpór równy nieskończoności. Nieścisłość ta wynika z uczynionego założenia, że linie poślizgu są również prostymi w przypadku powstania odporu. [przypisy: wiązar dachowy, gabloty wewnętrzne, gabloty informacyjne ]
[patrz też: ceramed bielsko biała, piece gazowe kondensacyjne, położenie gładzi cena ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ceramed bielsko biała’

Marynistyczny styl nie tylko dla miłośników morza

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Parcie gruntu składa się z parcia powyżej zwierciadła wody E i poniżej poziomu wody E, działając na płaszczyznę pionową DK, natomiast parcie od kamienia wywierane jest na odcinek BJ płaszczyzny AB na skutek przesunięcia się klina ABDK po płaszczyźnie BD. Wielkość parcia gruntu określa się metodą klasyczną (Coulomba – Rankinea), jak dla ścian pionowych (wprowadzając do obliczeń kąt tarcia gruntu o ścianę), natomiast parcie kamienia wyznacza się ze wzoru gdzie: Q – ciężar klina ABDK, fJk – kąt nachylenia linii poślizgu BD do pionu, CPk. – Kąt tarcia wewnętrznego zasypu kamiennego. Dalsze obliczenia polegają na znalezieniu maksymalnej wartości Eg+Ek pozwalającej ustalić wysokość wyklinowania się płaszczyzny poślizgu BD na skarpie zasypu przy największym parciu. Odbywa się to drogą różniczkowania sumy parcia gruntu i kamienia względem różnych wartości s (zależnej od przyjętego kąta fJ). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ceramed bielsko biała’

Marynistyczny styl nie tylko dla miłośników morza

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wartość siły normalnej N zależy od ciężaru paska W oraz od L1 T. Rozkład sił T można ustalić tylko metodą prób w taki sposób, że T musi być równa zeru, stąd L1 T = O. W związku z tym Fellenius przyjął, że kierunek działania sił T jest równoległy do podstawy rozpatrywanego paska. Założenie Felleniusa, że siły działające na boki pojedynczego paska są zrównoważone powoduje, że poszczególne paski nie są w równowadze. Wpływ ciśnienia wody w porach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ceramed bielsko biała’

Marynistyczny styl nie tylko dla miłośników morza

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Układ konstrukcyjny i funkcjonalny oparty jest częściowo na trój trakcie, przy czym trakt środkowy rozdzielony jest masywnymi ścianami korytarza, stanowiącymi wzdłużne usztywnienie. budynku. W poprzecznym kierunku budynek usztywnia blok klatki schodowej. Taras najwyższej kondygnacji przekryty jest płytą fałdową na smukłych słupkach z rur mannesmannowskich. Hotel Robotniczy w Epinay Francja. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ceramed bielsko biała’

Marynistyczny styl nie tylko dla miłośników morza

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wyjątkowym przykładem jest stadion Maracana w Rio de Janeiro, gdzie dla ochrony przed tropikalnym słońcem przekryciem objęto cały obwód elipsy stadionu. Oddzielnym zagadnieniem jest zabezpieczenie trybun przed wiatrem. Rolę tę spełniają ściany poprzeczne na końcach trybun, które niezależnie od przejmowania obciążenia wiatrem stanowią dodatkowe poprzeczne usztywnienie wiatrowe. Hale sportowe. Sport; wymagający wielkich boisk i przestrzeni, jak piłka nożna, rugby, czy lekka atletyka, zajmuje tak wielkie powierzchnie, że przekrycie boisk i urządzeń dla tych sportów wymaga rozpiętości znacznie przekraczających 100 m i to przekryć przejrzystych, umożliwiających przenikanie do statecznej ilości światła do wnętrza stadionu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ceramed bielsko biała’

Marynistyczny styl nie tylko dla miłośników morza

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

(autorzy: architekci J. HtIniewiecki, M. Leykam, C. Rajewski, konstruktor K. Jankowski). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ceramed bielsko biała’

Marynistyczny styl nie tylko dla miłośników morza

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W rurach tworzą się brązowo zabarwione osady, zmniejszające stopniowo przekrój i ich zdolność przepływową . Przekrój rur zmniejsza się przeciętnie ,o l()/o rocznie. Poza tym bakterie żelaziste działają niszcząco na rury; pod osiedlonymi w rurach koloniami bakterii powstają punkty anodowe, w których żelazo. ulega rozpuszczeniu. Rura wskutek korozji (zjawisko elektrochemiczne) może być przeżarta w tych miejscach w ciągu kilku miesięcy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ceramed bielsko biała’

Marynistyczny styl nie tylko dla miłośników morza

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Często wody gruntowe zawierają dużą domieszkę związków żelaza, np. 10 mg Fe w litrze, a nawet więcej (dopuszczalne 0,3 mg Fe). Zawartość manganu również niekiedy znaczna, np. we Frankfurcie n. Odrą – 1 mgll (dopuszczalne 0,1 mg). Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries