Nowoczesna architektura
Blog związany z architekturą

Posts Tagged ‘okna pcv’

Układ równań

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2018

Dla ustalonych warunków brzegowych wzdłuż naziomu OA oraz zastępczego naprężenia a wzdłuż poszukiwanego profilu skarpy i kąta 3, układ równań pozwala określić pole linii poślizgu w całym obszarze skarpy. Tym samym określić można poszukiwany profil skarpy. Przyjmiemy, że ośrodek gruntowy znajduje się w stanie granicznym, którego naruszenie spowoduje zsuwanie się ośrodka w dół. Rozpatrując stateczność skarpy czyni się następujące założenia: 1) rozpatrywane zagadnienie jest płaskie tzn. powierzchnia poślizgu ma kształt wycinka powierzchni walcowej lub innej powierzchni, 2) poślizg następuje jednocześnie we wszystkich punktach powierzchni poślizgu, 3) w obliczeniach pomija się siły bezwładności. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘okna pcv’

Układ równań

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2018

Metody oparte na przyjęciu poślizgu wzdłuż linii wielobocznej a) metoda zerowania się wypadkowej, b) metoda podziału ,skarpy na kliny. Określony tu współczynnik bezpieczeństwa wyraźnie różni się od współczynników wyznaczonych w innych metodach. W metodzie tej poszukuje się mianowicie współczynnika znacznie większego. Metoda Felleniusa opracowana jest na podstawie analizy sił działających na poszczególny pasek gruntu. Zakłada się przy tym najczęściej możliwość poślizgu w powierzchniach walcowych przechodzących przez dolną krawędź skarpy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘okna pcv’

Układ równań

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2018

Widownie stadionów są to trybuny, które możemy podzielić na trybuny ziemne (terenowe), konstrukcyjne oraz mieszane. Trybuny ziemne nie stanowią problemu konstrukcyjnego z wyjątkiem przekryć, wymagają jednak zastosowania betonu jako materiału do wykonywania schodów, obramień stopni amfiteatru, oraz siedzeń, a wreszcie jako obudowy tuneli wjazdowych i wejściowych, tzw. womitoriów. Trybuny konstrukcyjne są poważnym problemem ze względu na znaczne wysokości i rozpiętości, a przede wszystkim na duże obciążenia tłumem widzów i to tłumem ruchliwym, wprowadzającym konstrukcję w znaczne wibracje. Trybuny konstrukcyjne mają zastosowanie w przypadkach, gdy: a) wymaga tego oszczędność miejsca i wyzyskania przestrzeni pod trybunami b) brak jest odpowiedniego materiału ziemnego, szczególnie gdy warunki hydrologiczne nie pozwalają na zagłębienie płyty stadionu, c) krótki okres czasu realizacji nie pozwala na zagęszczenie się nasypu i stabilizację gruntu, dl stosuje się przekrycie trybun, którego konstrukcja. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘okna pcv’

Układ równań

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2018

Wyjątkowym przykładem jest stadion Maracana w Rio de Janeiro, gdzie dla ochrony przed tropikalnym słońcem przekryciem objęto cały obwód elipsy stadionu. Oddzielnym zagadnieniem jest zabezpieczenie trybun przed wiatrem. Rolę tę spełniają ściany poprzeczne na końcach trybun, które niezależnie od przejmowania obciążenia wiatrem stanowią dodatkowe poprzeczne usztywnienie wiatrowe. Hale sportowe. Sport; wymagający wielkich boisk i przestrzeni, jak piłka nożna, rugby, czy lekka atletyka, zajmuje tak wielkie powierzchnie, że przekrycie boisk i urządzeń dla tych sportów wymaga rozpiętości znacznie przekraczających 100 m i to przekryć przejrzystych, umożliwiających przenikanie do statecznej ilości światła do wnętrza stadionu. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries