Nowoczesna architektura
Blog związany z architekturą

Posts Tagged ‘reaktory chemiczne’

Ściana oporowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2018

Ściana oporowa jest szorstka. Kąt nachylenia wypadkowej odporu wynosi 02. W poziomym naziomie działa równomiernie rozłożone obciążenie o wartości p. Obliczeniowy wektor obciążenia cP+H tworzy kąt 01 z normalną do naziomu. Kąt nachylenia ściany oporowej do poziomu wynosi p.Parcie gruntu uwarstwionego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘reaktory chemiczne’

Ściana oporowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2018

W przypadku występowania trzech i więcej warstw należy powtórzyć tok postępowania podany dla warstwy drugiej. W przypadku występowania gruntu uwarstwionego lub zwierciadła wody gruntowej zmieniającej ciężary objętościowe gruntu, wyznaczenie odporu przeprowadza się metodą. przybliżoną z pominięciem naprężeń stycznych występujących na styku obu warstw. Sposób postępowania jest tu podobny, z tym że odpór warstwy drugiej lub leżącej poniżej zwierciadła wody gruntowej wyznacza się jak dla warstwy pierwszej, lecz dla nowych warunków gruntowych (warstwy drugiej) i brzegowych przyjmując ciężar warstwy pierwszej jako równomiernie rozłożone obciążenie działające na warstwę drugą łącznie z obciążeniem w naziomie pierwszej warstwy. Zasypy odciążające stosowane są najczęściej w budownictwie morskim dla zmniejszenia parcia gruntu na nabrzeża typu masywnego lub ze ścianką szczelną. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘reaktory chemiczne’

Ściana oporowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2018

(autor architekt A. Jacobsen). W centrum Kopenhagi naprzeciwko dworca centralnego, pierwszej wysokościowej budowli miasta, wzniesiono hotel o 20piętrach, najwyższy budynek Danii, na zamówienie Skandynawskiego Towarzystwa Lotniczego S. A. S. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘reaktory chemiczne’

Ściana oporowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2018

Możliwość garażowania i parkowania samochodu to dalszy problem przestrzenny zmieniający strukturę hotelu. Elementem dodatkowym jest możliwość czynienia zakupów w samym hotelu lub w sklepach bezpośrednio łączących się z komuni kacją hotelową. Sklepy takie muszą mieć dostęp i z ulicy, są koniecznością opłacalności hotelu i cennego gruntu, na którym hotel postawiono. Partery budynków hotelowych zajmują dużą przestrzeń zajętą przez różnorodne sale i pomieszczenia, jak np. restauracje, bary, lokale dansingowe, a nawet sale balowe. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries