Nowoczesna architektura
Blog związany z architekturą

Posts Tagged ‘Skoki tandemowe’

Hale o rzucie prostokatnym

Posted in Uncategorized  by admin
July 16th, 2018

Hale o rzucie prostokątnym przy mniejszych rozpiętościach mają najczęściej układ ramowy, przekrycia płaskie na belkach sprężonych, konstrukcję z prefabrykowanych elementów (jak np. elementy Lambda, lub wreszcie są przekryte sprężonymi stropami fałdowymi. Dla większych rozpiętości hal prostokątnych stosuje się łuki na podporach lub ze ściągiem podziemnym, konstrukcje z prefabrykowanych dźwigarów sprężonych składanych z segmentów, a wreszcie układy powłokowe i siatkowe. Te ostatnie konstrukcje stosowane są zarówno do planów prostokątnych jak i przede wszystkim do planów centralnych. Przykładem przekrycia prostokąta sklepieniem konstrukcji siatkowej jest hala w Turynie), przekrycia zaś koła mały pałac sportowy w Rzymie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Skoki tandemowe’

Hale o rzucie prostokatnym

Posted in Uncategorized  by admin
July 16th, 2018

Trybuny dla torowisk jazdy szybkiej zakładane są zwykle tylko na dłuższych prostych, pozwalających na nieprzerwane obserwowanie zawodników, szczególnie w momentach jazdy na łuku. Skocznie narciarskie całkowicie terenowe należą do wyjątków i odnoszą się raczej do małych urządzeń tego rodzaju. Wymagany profil skoczni uzyskuje się przez korekturę ziemną terenu oraz przez wykonanie specjalnej konstrukcji drewnianej, stalowej lub żelbetowej. Konstrukcje żelbetowe, jako najpewniejsze statycznie i najekonomiczniejsze, stosowane są obecnie do dużych skoczni nie mal wyłącznie. Każda skocznia składa się z rozbiegu, progu, zeskoku oraz wybiegu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Skoki tandemowe’

Hale o rzucie prostokatnym

Posted in Uncategorized  by admin
July 16th, 2018

(projektant P. L. Nervi). Projekt, będący wynikiem konkursu, obejmuje konstrukcję trybun na 32000 miejsc, całkowicie wzniesioną ponad teren. Dach trybun, jak to widać, oparty jest na trójkątnych wspórnikach związanych z konstrukcją trybun ram rozmieszczonych w odstępach osi co 4,76 m . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Skoki tandemowe’

Hale o rzucie prostokatnym

Posted in Uncategorized  by admin
July 16th, 2018

Stadion stanowiący dzieło zespołu kartagenskich architektów i inżynierów pod kierownictwem architekta G. Solano i konstruktora G. Gonsalez, wykonano w rekordowym czasie 160 dni. Stadion ten przeznaczony do gier baseballowych ma specjalny kształt, dostosowany do tej dyscypliny sportu, zbliżony do trójkąta równoramiennego, którego jeden bok zastąpiony jest półkolem. U wierzchołka trójkąta umieszczono trybunę na 18 000 widzów. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries