Nowoczesna architektura
Blog związany z architekturą

Posts Tagged ‘styropian spadkowy’

Oddziaływanie statków na budowle hydrotechniczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2018

Statek stojący przy budowli portowej, może wywierać na nią napór lub ciągnienie (poprzez liny cumownicze). Zasadniczą przyczyną tych oddziaływań jest parcie wiatru na statek. Napór rozkłada się zwykle na długości statku; natomiast ciągnienie charakteryzuje się siłami skupionymi, można też przyjmować, je jako r6wnomiernie rozłożone na odcinkach dylatacyjnych konstrukcji. Wartości, sił naporu oraz ciągnienia, w zależności od głębokości wody przy budowie, można przyjmować z tablicy. Odpowiadają one warunkom sztormowym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian spadkowy’

Oddziaływanie statków na budowle hydrotechniczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2018

Do obciążeń użytkowych budowli morskich zalicza się: a) obciążenia od środków transportu i tłumu ludzi, b) obciążenia towarem, c) obciążenia budowlami użytkowymi, d) obciążenia pochodzące od urządzeń przeładowczych. Obciążenia od pojazdów i ludzi Zgodnie z normą PN/B-02901 obciążenia pochodzące od środków transportu kolejowego, drogowego oraz tłumu ludzi należy przyjmować w wysokości 19,613 kPa pod warunkiem, że przenoszą się one na budowlę za pośrednictwem podsypki lub warstwy gruntu o wystarczającej grubości. Gdy obciążenia przenoszą się. bezpośrednio na elementy budowli, to należy je wyznaczać zgodnie z przepisami dotyczącymi mostów kolejowych lub drogowych. Przy obciążeniu budowli tylko tłumem ludzi, należy obciążenie użytkowe przyjąć w wysokości 4,9033 kPa. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian spadkowy’

Oddziaływanie statków na budowle hydrotechniczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2018

Do portowych urządzeń przeładunkowych zalicza się dźwigi (żurawie), suwnice oraz różnego rodzaju przenośniki i podnośniki. W celu wyznaczenia obciążeń przekazywanych przez te urządzenia przez szyny na elementy konstrukcyjne budowli należy znać dokładnie ich dane techniczne, obejmujące przede wszystkim zestawienie obciążeń układu jezdnego (wózków i poszczególnych kół) dla różnych warunków eksploatacyjnych. Wielkości nacisków kół na szyny zależne są przede wszystkim od maksymalnego udźwigu urządzenia przeładunkowego, jego ciężaru oraz położenia wysięgnika. Udźwig bramowych żurawi portowych waha się w przybliżeniu od 29,420 kW do 245,166 kW (a nawet 343,233 kN) przy wysięgach średnio do 20 m. Naciski na 1 koło wynoszą orientacyjnie od 98,067 kN do 392,266 kN, przy czym zwykle stosuje się dla jednej podpory dźwigu (wózka) przeciętnie od 4 do 8 kół. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian spadkowy’

Oddziaływanie statków na budowle hydrotechniczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2018

W przypadku obciążenia drugiego wózka przedniej podpory żurawia można przyjmować obciążenie jako równe około 65% największego obciążenia wózka pierwszego, natomiast wózków podpór tylnych równe około 85% największego obciążenia przeciwległego wózka przedniego. W drugim przypadku (uzależniającym obciążenie wózka od ciężaru dźwigu), przy położeniu wysięgnika maksymalnie obciążającego tylne podpory dźwigu można przyjmować obciążenie na przednie podpory średnio równe połowie tych ostatnich to znaczy R =0,2Qd Oprócz nacisków pionowych, dźwigi wywierają również naciski poziome, prosto- padłe i równoległe do szyny. Siły poziome, działające prostopadle do osi szyn, pochodzą od parcia wiatru na dźwig względnie są składowymi od oddziaływań podpór dźwigu. Praktycznie ich wartość przyjmuje się równą 1/10 nacisku pionowego od podpory dźwigu. Siły poziome skierowane podłużnie (równolegle do osi szyn) pochodzą od hamowania. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries